Davrian är en i raden av små engelska sportbilsmärken. Adrian Evans bildade 1967 Davrian Developments Ltd. Huvuddelen av komponenterna till bilarna hämtades från Hillman IMP. Davrian såldes vanligen som kit-cars och användes ofta i modsportklasserna och i "club rally". Märket försvann 1983 för att senare uppstå som Darrian. Adrian Evans avled 1992.
Provköring av nyförvärvet på Mantorp hösten 1987.
Enda tävlingen var på Anderstorp. Bilen kom inte riktigt till sin rätt på den snabba banan och det gick trögt på den långa rakan.
I depån gick det inte mycket bättre.