Hela tre MGB GT från lilla Igelfors tävlade i sportvagnsserien. Här i depån på Kinnekulle Ring 1984. Förutom Björns vita är den svarta Ola Johansssons och den röda är Staffan Anderssons.
Två relativt ålderstigna MGB:er belade platserna ett och två i klass C på Falkenberg 1984. Här firar man med segerbubblor. Staffan etta och Björn tvåa.
Kinnekulle Ring 1985.
Björns första tävlingsbil var en MGB GT byggd 1983 för den svenska sportvagnsserien. Den gamla MG-motorn trimmades så mycket det nu gick. Bilen styvades upp sänktes samt försågs med slicks avsedda för formula 3.
I väntan på att få köra ut till start, Falkenberg 1984.